Grundejerforeningen Grønnevænget Svendborg

Grundejerforeningen Grønnevænget omfatter 17 pligtige medlemmer og 3 associerede medlemmer. En parcel i området har valgt at stå udenfor foreningen.

Grundejerforeningen ejer de grønne områder samt et strandareal med bådebro til 17 joller og både.

Grundejerforeningen er ansvarlig for veje og de grønne arealer i området.

Formål

  • at pleje og vedligeholde fællesarealer
  • at pleje og vedligeholde levende hegn og beplantning i og langs fællesarealer
  • at varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje, stier
  • at sikre overholdelse af lokalplan 67 m.v.

Grundejerforeningen udfører ligeledes de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Generalforsamling

2023 - generalforsamling afholdes på Skipperkroen den 25. januar 2024 kl. 18.30

2022 - generalforsamling afholdt på Skipperkroen den 31. januar 2023 kl. 18.30

2021 - generalforsamling afholdt elektronisk.

2020 - generalforsamling afholdes elektronisk torsdag den 28. januar 2021 kl. 18.30

2019 - generalforsamling afholdtes på Skipperkroen torsdag den 30. januar 2020 kl. 18.30

2018 - generalforsamling afholdtes på Skipperkroen torsdag den 31. januar 2019 kl 18.30.

2017 . generalforsamling afholdtes på Skipperkroen torsdag den 25. januar 2018 kl. 18.30.

2016 - generalforsamling afholdtes på Skipperkroen torsdag den 26. januar 2017 kl. 18.00.

2015 - generalforsamling afholdtes på Skipperkroen torsdag den 28. januar 2016 kl. 18.30.

2014 - generalforsamling afholdtes på Skipperkroen torsdag den 29. januar 2015 kl. 18.30.